Friday, December 24, 2010

Friday, December 3, 2010

Сорил №1-ийн зөв хариултууд

А вариант
Б вариант

Хариу нь байхгүй байна. Та нар өөрсдөө тухтай суун олно уу. Сорил 2-н өмнөх давтлага болог. Би засахдаа шууд зөв хариунуудыг нь өөрөө бөглөөд байсан чинь тэр цаасаа олдоггүй.

Tuesday, November 23, 2010

Улс тунхагласны баяр

Энэ Баасан гаригт баяр таарч байгаа ба сургуулиас өөр өдөр нөхнө гэсэн шийдвэртэй зар гарахгүй гэсэн тул нэг семинар алга болж байна.

Friday, November 5, 2010

Сорил №1-ийн дүн

Энд дарж татаж авна.

Thursday, February 11, 2010